(cet article existe aussi en français)

(this article also exists in English)

Franstaligen zijn veel actiever op de belangrijkste sociale netwerken dan Nederlandstaligen. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het Centre d’Information des Médias (CIM)…

Verhoudingsgewijs zijn Franstaligen ouder dan 12 jaar actiever dan Nederlandstaligen op 8 van de 10 belangrijkste sociale platforms.

Dat is een van de belangrijkste bevindingen van de Establishment Survey (ES) die Profacts voor het CIM heeft uitgevoerd onder 5.806 personen (3.258 Nederlandstaligen en 2.548 Franstaligen), face-to-face (80%) en online (20%), tussen juli 2021 en eind juni 2022 (lees de volledige methodologie, PDF van 23 pagina’s).

Volgens de resultaten van dit onderzoek, dat eind oktober 2022 werd gepubliceerd, zijn Franstaligen boven de 12 jaar inderdaad :

 • 69,5% heeft in de afgelopen 30 dagen Facebook gebruikt, tegenover 63,5% van de Nederlandstaligen.
 • 66,9% heeft de afgelopen 30 dagen YouTube gebruikt, tegenover 50,5% van de Nederlandstaligen
 • 23,4% heeft Snapchat in de afgelopen 30 dagen gebruikt, tegenover 15,4% van de Nederlandstaligen
 • 22,3% heeft in de afgelopen 30 dagen TikTok gebruikt, tegenover 16,4% van de Nederlandstaligen.
 • 19,5% heeft in de afgelopen 30 dagen Pinterest gebruikt, tegenover 17,5% van de Nederlandstaligen
 • 14,4% heeft LinkedIn in de afgelopen 30 dagen gebruikt, vergeleken met 14,2% van de Nederlandstaligen
 • 15,2% heeft in de afgelopen 30 dagen Twitter gebruikt, tegenover 11,4% van de Nederlandstaligen
 • 9,3% heeft in de afgelopen 30 dagen Discord gebruikt, tegenover 7% van de Nederlandstaligen
No alt text provided for this image
No alt text provided for this image

Franstaligen houden van YouTube

De grootste standaardafwijking tussen Franstaligen en Nederlandstaligen is dus YouTube, met 16,4 procentpunten!

Bij andere videostreamingplatforms, zoals Netflix en Disney+, die ook door het CIM aan de respondenten worden aangeboden, zijn de verschillen veel kleiner.

No alt text provided for this image

Het verschil bedraagt 4,7 punten voor Netflix, dat in de afgelopen 30 dagen door 40,7% van de francofonen ouder dan 12 jaar is gebruikt, en 2,1 punten voor Disney+, dat in de afgelopen maand door 13% van de ondervraagde francofonen is gebruikt.

Instagram en Reddit meer gebruikt door Nederlandstaligen

Alleen Instagram en Reddit worden meer gebruikt door Nederlandstaligen dan door Franstaligen.

39,5% van de Nederlandstaligen van 12 jaar en ouder verklaarde de afgelopen 30 dagen actief te zijn geweest op Instagram, tegenover 38,8% van de Franstaligen. En 5,8% van de Nederlandstaligen zegt de afgelopen 30 dagen Reddit te hebben gebruikt, tegenover 4,5% van de Franstaligen.

No alt text provided for this image

Regionale verschillen

De taalkundige verschillen die in dit onderzoek zijn vastgesteld, houden uiteraard verband met regionale verschillen, aangezien Brussel overwegend door Franstaligen wordt bevolkt.

In Vlaanderen zijn de sociale netwerken die door 12-plussers het meest worden gebruikt, in volgorde van belangrijkheid :

No alt text provided for this image
 • Facebook: 64.2
 • YouTube : 51%
 • Instagram: 39.6
 • Pinterest: 17.3% of all users
 • TikTok: 16.4
 • Snapchat: 15.4
 • LinkedIn: 14.1
 • Twitter: 11.3
 • Discord: 7.2% of the total
 • Reddit: 5.8%

In Wallonië wijkt de rangschikking enigszins af: 

No alt text provided for this image
 • Facebook : 69,5%
 • YouTube : 66.9% of the total
 • Instagram : 36% of the users
 • Snapchat : 24.8
 • TikTok : 21,6% of the total
 • Pinterest: 19.3
 • Twitter: 13.7
 • LinkedIn: 12.6
 • Discord: 9% of the total
 • Reddit: 3.9%

In Brussel ten slotte, in de 19 gemeenten, is dit de volgorde van het gebruik van sociale platforms door personen ouder dan 12 jaar:

No alt text provided for this image
 • YouTube: 67.3%
 • Facebook: 66.7%
 • Instagram: 46.5%
 • TikTok: 25.5%
 • Pinterest: 22%
 • Snapchat: 20.7%
 • Twitter: 20.8%
 • LinkedIn: 20.4%
 • Discord: 9.7%
 • Reddit: 6%

Dit zijn de 10 meest gebruikte sociale netwerken in België

2 jaar oud gedurende de laatste maand (« MAU », voor « Monthly Average User »), ongeacht hun taal of regio, zijn :

No alt text provided for this image
 • Facebook: 66.1%, i.e. 6.65 million Belgians over 12 years old
 • YouTube: 57.7%, or 5.81 million Belgians over 12 years old
 • Instagram: 39.2%, or 3.94 million Belgians over 12 years old
 • TikTok: 19%, or 1.91 million Belgians over 12 years old
 • Snapchat: 18.9%, or 1.9 million Belgians over 12 years old
 • Pinterest: 18.4%, or 1.85 million Belgians over 12 years old
 • LinkedIn: 14.3%, or 1.44 million Belgians over 12 years old
 • Twitter: 13.1%, or 1.32 million Belgians over 12 years old
 • Discord: 8%, or 0.81 million Belgians over 12 years old
 • Reddit: 5.2%, or 0.52 million Belgians over 12 years old
 • Note the absence of WhatsApp, Messenger and Twitch in this CIM ranking.

Geslachtsverschillen?

Als we een binaire benadering van het begrip gender in deze studie kunnen betreuren, zoals in zoveel andere, kunnen we toch enkele trends vaststellen… die ook internationaal worden waargenomen.

No alt text provided for this image

En in het bijzonder dat :

 • « Mainstream » platforms (Facebook, Instagram…) worden meer bezocht door vrouwen dan door mannen.
 • Niche » sociale netwerken, zoals LinkedIn en Twitter, worden vooral door mannen bezocht.
 • YouTube is duidelijk meer mannelijk dan vrouwelijk
 • Pinterest is nog steeds erg vrouwelijk

Zeldzame data

Alle door de CIM openbaar gemaakte gegevens zullen ongetwijfeld waardevol zijn voor specialisten in sociale netwerken (social media managers, community managers…) en, meer in het algemeen, voor digital marketing professionals.

Ze zijn nogal zeldzaam…

In een klein gebied als België zijn weinig spelers bereid te investeren in een onderzoek van deze omvang en kwaliteit. En nog minder om de resultaten te delen.

Als je dit gratis artikel leuk vond, deel het dan!

Xavier Degraux

No alt text provided for this image
Vous pourriez aussi aimer