Sociale netwerken in België: alle statistieken 2023 (studie)

(Ce texte existe aussi en français)

Ontdek de Belgische statistieken van de 2023 studie van Kepios / We Are Social / Meltwater op sociale netwerken (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter…)!

Hoe doen sociale netwerken het in België? Hoeveel Belgen zijn actief op Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Snapchat, Twitter…

De eerste golf van de jaarlijkse Kepios / We Are Social / Meltwater statistieken, die ook een overzicht geven van het internet en het gebruik ervan in België, is net vrijgegeven. En daarmee kunnen we al een algemeen antwoord geven. Platform per platform. En als geheel. Door de resultaten te vergelijken met die van de studie die in januari 2022 werd gepubliceerd.

YouTube alleen aan de leiding

YouTube, waarvan de status als « sociaal netwerk » nog 107 jaar ter discussie staat, heeft in België een grote voorsprong op de sociale netwerken, met een totaal reclamepubliek van 9,44 miljoen Belgen (-0,8% op een jaar), waarvan 50,5% vrouwen. De penetratiegraad bij Belgen ouder dan 18 jaar bedraagt 87,7%.

Volgens dit onderzoek spant de ranglijst van zoekopdrachten die zijn geformuleerd in de op één na grootste zoekmachine ter wereld, achter Google, de grote broer van de Alphabet-familie, de kroon met muziek, films. Maar ook ASMR en… TikTok!

Facebook trekt zich weer terug

In België bereikt het reclamepubliek van Facebook, het vlaggenschip van Meta, nu 62,8% van de 13-plussers (d.w.z. ongeveer 6,3 miljoen Belgen)… tegenover 64,3% begin 2022 (-1,6%) en 69,7% begin 2021. En onder die 6,3 miljoen Belgen vertegenwoordigen vrouwen 52,4%.

Het engagementpercentage van Belgische internetgebruikers die actief zijn onder de publicaties van Facebookpagina’s is sterk gestegen tot 0,25% van het aantal volgers (tegenover 0,08% in 2022), terwijl het wereldwijde gemiddelde 0,07% bedraagt.

Het zal niemand verbazen dat in België video het meest geëngageerde inhoudsformaat op Facebook is (engagementpercentage van 0,84% in verhouding tot het aantal « fans »), vóór foto’s (0,28%) en tekst alleen (0,22%). Externe links hebben een gemiddeld engagementpercentage van 0,08% van de volgers… hoewel het nog steeds het meest gebruikte formaat is (55,43% van de paginaposts), vóór foto’s (30,79%).

Er zij op gewezen dat Messenger, de instantberichtendienst die rechtstreeks aan Facebook is gekoppeld, 50,9% van de Belgen ouder dan 13 jaar aantrekt (-3,8% in één jaar), d.w.z. 5,1 miljoen personen. Daarvan is 52,5% vrouw.

Instagram valt zwaar

De penetratiegraad van Instagram bij de leeftijdsgroep 13+ is nu 45,9%, of 4,6 miljoen Belgen (waarvan 53,9% vrouwen), tegenover 51,2% in januari 2022 (-9,8%) en 54,4% in januari 2021.

TikTok blijft exploderen

Door 37,7% van de Belgen boven de 18 jaar aan te trekken, oftewel 3,52 miljoen Belgen boven de 18 jaar (opmerking: de auteurs van de We Are Social / Meltwater studie hebben geen toegang tot TikTok gegevens voor 13-18 jarigen, ook al zijn er veel op het platform), heeft TikTok zijn opmars in België bevestigd. Vorig jaar had de ByteDance-dochter een aandeel van 31,3% in de leeftijdsgroep 18+.

Op de markt wordt het totale advertentiepubliek van TikTok momenteel geschat op 4,2 miljoen Belgen, zoals ik al aan verschillende media heb gemeld.

LinkedIn, de stille kracht

Het reclamebereik van het professionele sociale netwerk LinkedIn bedraagt in België 4,7 miljoen leden (+9,3%), waarvan 57,1% mannen.

De penetratiegraad bij 18+-jarigen alleen bedraagt nu 50,3%, tegenover 46,3% een jaar geleden.

Het wereldgemiddelde is 16%…

Maar men mag niet vergeten dat op LinkedIn, afhankelijk van de bron, slechts 40 tot 50% van de leden minstens één keer per maand echt actief is. Dit vertekent uiteraard elke vergelijking met andere platforms. Maar dit staat vergelijkingen tussen landen niet in de weg.

Snapchat gaat omhoog

Ook Snapchat blijft groeien en beweert aanwezig te zijn in het leven van 36,4% van de Belgen ouder dan 13 jaar, d.w.z. 3,65 miljoen personen (waarvan 52% vrouwen), tegenover 33,7% in januari 2022 (+9%) en 32,8% een jaar eerder.

Pinterest houdt stand

Na een jaar van daling heeft Pinterest zijn penetratiegraad in België (5e wereldwijd!) min of meer gehandhaafd, met een bereik van 2,69 miljoen Belgen (-0,3%), d.w.z. 26,8% van de bevolking ouder dan 13 jaar, tegenover 2,7 miljoen vorig jaar.

Zowel in België als internationaal zijn de meeste Pinterest-leden nog steeds vrouwen (78,4%).

Twitter tsjirpt als nooit tevoren

Het blauwe vogeltje van Twitter is in 2022 opnieuw volgelopen, ondanks de Muskarades van zijn overname, en bereikt 1,9 miljoen Belgen (waarvan 68,2% mannen), of 18,9% van de Belgen ouder dan 13, tegenover 13,6% een jaar geleden en 10,3% in 2021.

Rangschikking bij internetgebruikers van 16 tot 64 jaar

Als we ons alleen richten op een representatieve steekproef van Belgische internetgebruikers tussen 16 en 64 jaar, en als we YouTube uitsluiten en Whatsapp meerekenen (om welke redenen? Ik weet het niet…), is de rangorde die in deze studie is vastgesteld als volgt.

Opmerkelijk is dat de top vier bestaat uit de vier Meta-groepsplatforms (Facebook, Whatsapp, Messenger en Instagram).

Daarachter, nek aan nek, staan TikTok en Pinterest.

En Whatsapp, Discord, Telegram, Reddit… ?

Als we de resultaten van deze rangschikking extrapoleren op basis van de verhouding tussen het totale advertentiepubliek van Facebook en de penetratiegraad ervan bij de Belgische internetgebruikers van 16 tot 64 jaar, krijgen we benaderende kijkcijfers voor enkele platformen die niet diepgaand zijn geanalyseerd. Voor wat het waard is, het is misschien beter dan niets…

  • Whatsapp zou 5,75 miljoen Belgen aantrekken
  • Discord heeft naar schatting 896.000 leden in België
  • Telegram heeft een publiek van 848.000 Belgen.
  • Reddit zou maandelijks 768.000 Belgen aantrekken.

En Twitch? Ik kon er geen spoor van vinden in dit rapport, sorry!

9,4 miljoen Belgen op de sociale netwerken

In totaal, alle leeftijdsgroepen samen, zijn 9,44 miljoen Belgen actief op sociale netwerken (waarvan 50,8% vrouwen), d.w.z. 80,9% van de Belgische bevolking en 87,7% van de personen van 18 jaar en ouder.

Wat zijn de motivaties van Belgische internetgebruikers tussen 16 en 64 jaar? Contact houden met familie en vrienden en de tijd doden, hoofdzakelijk. Informatie inwinnen blijft op de 3de plaats staan.

Deze tabel komt overeen met de volgende, waarin wordt gekeken naar het type accounts dat op sociale netwerken wordt gevolgd, ook weer door Belgische internetgebruikers van 16 tot 64 jaar.

De ‘favoriete’ sociale platforms in diezelfde steekproef zijn, grosso modo, de platforms die in België het meest gebruikt worden. Die van Meta dus! Met Instagram deze keer voor op Messenger.

De tijd die dagelijks aan sociale netwerken wordt besteed is stabiel

Gemiddeld besteden Belgische internetgebruikers tussen 16 en 64 jaar 1u34 per dag aan sociale netwerken.

Dit is stabiel ten opzichte van januari 2022, maar ligt ver, heel ver, van het gemiddelde van de studie (2u31, tegen 2u27 in 2022).

Het Belgische gemiddelde vertegenwoordigt 28,7% van de online bestede tijd (tegenover 38% wereldwijd).

Het aantal sociale netwerken per persoon is onveranderd

Gemiddeld hebben Belgische internetgebruikers tussen 16 en 64 jaar nu 5,5 accounts op sociale netwerken, tegenover 5,6 een jaar eerder en 7,4 in januari 2021.

Bronnen van informatie

31,3% van de Belgen tussen 16 en 64 jaar gebruikt sociale netwerken als informatiebron, terwijl het gemiddelde in de studie 34,2% bedroeg.

Helaas heb ik geen geldige vergelijkingsbasis voor deze statistiek.

Bronnen van webverkeer

Anderzijds kunnen zeer grote veranderingen worden vastgesteld in het verkeer dat vanuit sociale netwerken naar de websites wordt geleid. Facebook blijft HET sociale netwerk dat bezoeken genereert (63,5% van de sociale bronnen), maar is in absolute cijfers met 10,8% gedaald en heeft plaatsgemaakt voor Twitter (+15,4%), Instagram (+149%) en Pinterest (+14%).

Enorme sprong in professioneel gebruik van sociale netwerken

Opmerkelijk is dat het gebruik van sociale netwerken voor professionele doeleinden (opnieuw) een sprong heeft gemaakt van 11,9% in België vorig jaar naar 22,5% dit jaar.

De trend is wereldwijd. Het gemiddelde is gestegen van 22,9% naar 39,6%.

Nog steeds weinig merkonderzoek

27,7% van de Belgische internetgebruikers tussen 16 en 64 jaar gebruikt sociale netwerken om naar merken te zoeken (tegenover 29% vorig jaar), tegenover 43,1% wereldwijd (43,5% in 2022).

Een beetje meer het volgen van influencers

Tot slot moet worden opgemerkt dat slechts 16,2% van de Belgen zegt influencers te volgen op sociale netwerken (tegenover 15% in januari 2022), terwijl het wereldwijde gemiddelde 22,1% bedraagt (tegenover 22,6% vorig jaar).

Xavier Degraux

De volledige Kepios / We Are Social / Meltwater studie voor België

Vous pourriez aussi aimer