Sociale netwerken in België: alle 2022 statistieken (studie)

Ontdek de Belgische statistieken van de referentiestudie 2022 over digitaal en in het bijzonder over sociale netwerken (Facebook, Instagram, TikTok…)!

Vragen… Hoeveel tijd spenderen de Belgen elke dag op sociale netwerken? Hoeveel sociale netwerken zijn er in België gemiddeld aanwezig? Is Facebook nog steeds het belangrijkste sociale netwerk in het Koninkrijk? Hebben de Belgen hun gedrag veranderd sinds het begin van de gezondheidscrisis? En hoe evolueren Instagram, TikTok, Whatsapp, Pinterest, Messenger, Twitter, Linkedin, Snapchat, YouTube of Twitch?

Zoals elk jaar, hier zijn mijn pogingen tot antwoorden, genomen uit de We Are Social / Hootsuite studie (300 pagina’s, geïntegreerd in een reader beschikbaar onderaan dit artikel). Net als mijn vergelijkingen met de statistieken van vorig jaar… indien mogelijk en relevant.

9,52 miljoen Belgen op sociale netwerken

Van de 11,65 miljoen Belgen (+0,3% over een jaar) zijn er 9,52 miljoen actief op sociale netwerken, d.w.z. 81,7% van de bevolking.

In vergelijking met 2021 betekent dit een stijging met 7,8%, of ongeveer 690.000 Belgen meer op sociale netwerken in één jaar.

En hoe verhoudt de Belgische penetratiegraad zich tot andere landen? Het gemiddelde van de studie (47 landen) bedraagt 58,4%, Nederland meer dan 90%, Duitsland 86,5% en Frankrijk 80,3%.

België: minder tijd op sociale netwerken

Een andere terugkerende vraag in de afgelopen maanden is of de voortschrijdende deconfiniëring een directe impact heeft gehad op de tijd die de Belgen besteden aan Facebook, Instagram en dergelijke. En zo ja, op welke manier? Het is moeilijk om 100% zeker te zijn, omdat ook andere factoren een rol kunnen spelen (slijtage, gebrek aan sterke inhoud, veroudering…).

Maar het is duidelijk dat Belgische internetgebruikers tussen 16 en 64 jaar in 2021 gemiddeld 1u34 per dag op sociale netwerken doorbrachten, tegenover 1u45 in 2020. Deze daling van 11% staat in contrast met de stijgingen van 9 minuten in 2020 en 5 minuten in 2019.

Terloops zij opgemerkt dat België nog steeds onderaan de door We Are Social opgestelde ranglijst staat, met een gemiddelde van de bestudeerde landen van 2 uur en 27 minuten consumptie per dag (tegenover 2 uur en 25 minuten in 2020).

Gemiddeld 5,6 sociale netwerkaccounts

Een ander (belangrijk) teken dat het gebruik van sociale netwerken in België afneemt: gemiddeld hebben Belgische internetgebruikers tussen 16 en 64 jaar nu 5,6 accounts op sociale netwerken, tegenover 7,4 een jaar eerder. Dat is een daling van bijna 25%!

Merk zoekt en influencer follow-ups vrij zwak

Wat betreft het gebruik van sociale netwerken om informatie over merken en producten te vinden, staat België opnieuw onderaan de ranglijst. Minder dan 29% van de ondervraagde Belgische internetgebruikers beweert dit inderdaad te doen.

Hetzelfde geldt voor het volgen van influencers: amper 15% van de Belgen zegt influencers te volgen op sociale netwerken (niet alleen Belgische influencers op Instagram), terwijl het wereldwijde gemiddelde 22,6% bedraagt.

En ook hier geldt dezelfde vaststelling voor het gebruik van sociale netwerken voor professionele doeleinden: 11,9% in België, tegenover 28% vorig jaar… en 22,9% wereldwijd.

Een ongewijzigde algemene rangschikking?

Bij nader inzien laat de We Are Social / Hootsuite studie in dit stadium niet toe (een tweede golf van specifiek nationale gegevens wordt verwacht) om een rangschikking op te stellen van de sociale netwerken die de meeste Belgen hebben.

Tot vorig jaar was de vergelijkingsbasis identiek: internetgebruikers tussen 16 en 64 jaar. En het podium was bijna onveranderlijk: Facebook, net voor YouTube, dan de andere apps van wat Meta is geworden, namelijk Messenger, Whatsapp en Instagram.

Maar voor deze editie is de vergelijkingsbasis verschillend en dubbel (bevolking ouder dan 13 jaar en bevolking ouder dan 18 jaar), worden de Belgische gegevens van sommige netwerken niet vermeld, en heeft Meta eind 2021 de statistieken gewijzigd die toegankelijk zijn via zijn zelfbedieningstools, of zelfs zijn basisgegevens.

Kortom, de volgende statistieken zijn bijna onmogelijk te vergelijken. Ze moeten dus genomen worden zoals ze zijn… Of niet.

Bij 13-plussers is de penetratiegraad van Facebook 64,3% (tegenover 69,7% vorig jaar, volgens een andere methode), die van Messenger 53,2% (tegenover 56,5% in januari 2021), die van Instagram 51,2% (45,4% een jaar eerder), die van Snapchat 33,7% (32,8% vorig jaar) en die van Twitter, die een jaar geleden een klap kreeg (10,3%), is nu 13,6%.

Onder de netwerken die bij 18-plussers zijn gemeten, vinden we YouTube (Alphabet-groep), met een penetratiegraad van 88,6% (vergeleken met 81,6% vorig jaar), LinkedIn met 46,3% (44,3% een jaar geleden) en TikTok met 31,3% (vergeleken met 21,4% onder 16-64-jarigen vorig jaar).

Er is geen Belgisch-Belgisch spoor van Whatsapp en Pinterest in dit verslag. En vergelijkingen zijn moeilijk. Maar de trends lijken me duidelijk: TikTok explodeert, YouTube groeit aanzienlijk en Instagram en LinkedIn groeien minder, Twitter en Snapchat herstellen licht, en Facebook en Messenger dalen aanzienlijk, door een domino-effect.

Ter herinnering, in november 2021 gaf de La Louvière start-up gespecialiseerd in audience intelligence, SoPrism, me toegang tot enkele zeer interessante statistieken over Facebook en Instagram in België. Vervolgens kon ik aan de hand van een GWI-studie de gemiddelde leeftijd op de verschillende sociale netwerken belichten, nog steeds in België.

Meta kietelde op een wereldwijd niveau

In afwachting van andere statistieken die deze trends bevestigen, is het niet verboden om in de wereldwijde statistieken te duiken, die nog steeds gedomineerd worden door de Meta-groep… in aantal gebruikers.

Wat het gebruik betreft, in termen van maandelijkse consumptietijd bijvoorbeeld, doen TikTok en Youtube het niettemin goed, met respectievelijk 23,7 en 19,6 uur per maand per Android-gebruiker (ongeveer 75% van de mobiele markt).

In totaal is het aantal gebruikers van sociale netwerken opnieuw gestegen, met precies 10,1%, tot 4,62 miljard mensen, of 58,4% van de wereldbevolking.

Wat ten slotte reclame betreft, zijn sociale netwerken nu goed voor 33,1% van de uitgaven voor onlinereclame (+0,5%), d.w.z. een jaarlijkse markt van 154 miljard dollar.

Is een van deze statistieken van belang voor uw netwerk? Voel je vrij om dit artikel te delen!

Xavier Degraux

De volledige studie door We Are Social / Hootsuite

Vous pourriez aussi aimer